Wskazania do terapii

Wskazaniami do terapii są:

- asymetrie ciała,

- wzmożone napięcie mięśniowe,

- obniżone napięcie mięśniowe,

- opóźnienie rozwoju psychoruchowego,

- kręcz szyi,

- uszkodzenie splotu barkowego,

- skolioza,

- wady stóp i kolan,

- mózgowe porażenie dziecięce,

- zespoły genetyczne (np. zespół Downa),

- pozostałe zaburzenia czynnościowe narządu ruchu,

oraz inne nieprawidłowości w rozwoju ruchowym dziecka, np. we właściwym wieku dziecko nie podnosi główki, nie siada, nie raczkuje itp.